Öne çıkan

OKYANUS VE VAROLUŞÇULUK / #VarımAmaNasıl1

Ütopya Yazarı: Hande Yıldırım

Photo by Sebastian Voortman on Pexels.com

      Dünya’da olmak; kaygı, belirsizlik, sonluluk, özgürlük, yalnızlık, anlamsızlık gibi biz dünyaya “fırlatılırken” heybemize konan verilmişliklerimizle birlikte var olmak demek. Bunlar insan oluşumuzda hepimizin buluştuğu ortak payda. Herhangi birimiz bunlardan azad olmuş değiliz. Bununla beraber bu verilmişliklerimizle nasıl temas ettiğimiz tam da bu dünyada kapladığımız yer kadar biricik. Bu meselelere karşı nasıl savunma mekanizmaları geliştirdiğimiz, nasıl dirençler oluşturduğumuz, bu savunmaların yarattığı sorunlar her biri bize özgü. Haliyle tökezleyeceğimiz yerler, desteğe ihtiyaç duyduğumuz zamanlar da fazlasıyla öznel.